Kasutustingimused

Tere tulemast Ringy.shop lehele! Ringy on innovaatiline ettevõte, kelle soov on vähendada elektroonikajäätmete teket. Meie soov on populariseerida elektroonikaseadmete ringmajandust ning seeläbi aidata kaasa rohelisele mõtteviisile.

1.1. Üldised tingimused kehtivad www.ringy.shop kliendi (edaspidi Ostja) ja www.ringy.shop (edaspidi InToRINGY) omaniku:

InToRINGY OÜ Pärnu tn 26-22, Mõisaküla, Mulgi vald, Viljandi maakond 69302, Eesti Reg. No. 16095681 KMKR nr EE102311943 a/a LHV EE467700771005569464

vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. InToRINGY jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.ringy.shop Kui Ostja/Müüja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Ostja/Müüja jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. InToRINGY ja Ostjad/Müüjad soovivad kaubelda www.ringy.shop kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel.

1.5. InToRINGY koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Ostja/Müüja, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Seadme ostmine

2.1. Ostja valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

2.2. Ostja kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest pangalingiga. Palume Ostjal kontrollida enne tellimus/arve tasumist, et Tellimus/arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.3. Pärast kauba eest tasumist tuleb vajutada linki „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.4. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse Ostjale tellimus/arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

2.5. Müüja ja Ostja vahel jõustub müügileping alates Ostja poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

Maksmine

3. Kauba hind

3.1. InToRINGY koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes.

3.2. InToRINGY jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

4. Ostmine

4.1. E-poest on võimalik osta interneti teel vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”.

4.2. Kauba hind või kauba saadavus võib jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad ostjale tellimuse hetkel kehtinud lepingutingimused.

4.3. Kui e-poel ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa.

4.4. Lehel „Ostukorv” saab soovi korral veel muuta ostukorvi sisu. Pärast tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse toodetest. Kui katkestate tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist.

5. Maksmine

5.1. E-poes saab maksta valitud kauba eest pangalingi kaudu.

5.2. NB! Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) väljuge e-panga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse Teile ekraanil tellimuse kinnitus ning ostu kinnitamiseks saadetakse kliendile arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.

5.3. E-poes teostatud ostud vaadatakse läbi ajavahemikus 9.00-18.00.

5.4.EveryPay AS on maksevahendaja. InToRINGY on isikuandmete vastutav töötleja. InToRINGY edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja EveryPay AS-ile.

Kohaletoimetamine

6.1. Ostja saab tellitud kauba kätte SmartPOSTi pakiautomaadi vahendusel.

6.2. Kõik e-poest ostetud kaubad jõuavad Ostja poolt valitud postiautomaati või tellitud aadressile 4 kuni 9 tööpäeva jooksul (Eesti Vabariigi piires). Kui tellimus on esitatud nädalavahetusel või pühade ajal, siis tarnitakse kaup tellijani pühadele järgnevatel tööpäevadel.

Kauba tagastamine

7.1. Tarbijal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi 30 päeva jooksul (v.a. kauba tagasisaatmise transpordikulu).

7.2. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema RINGY pakendis.

7.3. RINGY pakendi avamine tuleb teha ettevaatlikult, seda kahjustamata. Ainult juhul, kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta Ostja rikutud pakendi eest. Kui Ostja on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

7.4. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab klient kohe ühendust võtma müüja esindajaga kirjutades e-posti aadressil info@ringy.shop.

7.5. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

7.6. Tagasimaksmise aeg hakkab kehtima hetkest, kui olete mittesobiva kauba tagastanud müüjale, kes on selle kätte saanud ning üle kontrollinud.

7.7 Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressil info@ringy.shop ning e-kirjas peab sisalduma järgmine info:

 • ostja nimi,
 • tagastatav kaup,
 • tellimuse number,
 • tagastamise põhjus ning arveldusarve,
 • kuhu raha tagasi kanda.

Kliendi isikuandmete töötlemine

8.1. Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

8.2. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

Müügigarantii ja pretensiooni esitamine

9.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 1 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 3 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest viivitamatult, hiljemalt 7 päeva jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

9.2. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@ringy.shop. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

9.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest.

9.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või Harju Maakohtu poole.

Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

10.1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

10.2. Nõuda lepingust taganemist, juhul kui:

 • 10.2.1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
 • 10.2.2. parandamine ebaõnnestub,
 • 10.2.3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
 • 10.2.3. kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10.3. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest juhul, kui:

 • 10.3.1. toote rikke on põhjustanud vale kasutamine või lohakas hooldus; toode on juba avatud või remonditud mitte meie ettevõtte poolt;
 • 10.3.2. mehhaaniliste vigastuste korral;
 • 10.3.3. rikke on põhjustanud ülepinge, vee- või tulekahju või muud tootjast mittesõltuvad asjaolud;
 • 10.3.4. tootel puudub ostutšekk või arve.

10.4. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada e-posti aadressil: info@ringy.shop.

Seadme müümine

11.1 Kasutajal (edaspidi ka müüja) on võimalus müüa kasutatud seade (edaspidi nimetatud kasutatud seade) Ringyle.

11.2 Teenust on võimalik kasutada ainult registreeritud kasutajatel.

11.3 Müügitingimused kehtivad müüja ja Ringy vahel kasutatud seadme müümisel tekkivatele õigussuhetele.

11.4 Ringy-l on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada müügitingimusi, tunnistada müügitingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued müügitingimused Ringy veebilehel ja/või mobiilirakenduses. Müügitingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende avaldamisest.

11.5 Müüja nõustub Ringy veebilehel ja/või mobiilirakenduses müügi sooritamisel müügitingimustes sätestatuga.

11.6 Müügitingimustele kehtib Eesti Vabariigis kehtiv õigus.

 Müügilepingu sõlmimine 

12.1 Ringy ostab müüja kasutatud seadme tingimusel, et need ei ole varastatud, kantud musta nimekirja, liisinguobjekt, järelemaksulepinguga ostetud.

12.2 Müügilepingu sõlmimiseks sisestab müüja Ringy veebilehel ja/või mobiilirakenduses seadme väärtuse hindamiseks nõutavad andmed, millega edastab Ringyle kõik vajalikud müüja ja kasutatud seadme andmed, mida müüja soovib müüa.

12.3 Kasutatud seadme väärtuse hindab Ringy vastavalt seadme seisukorrale ja mudelile.

12.4 Kasutatud seadme väärtuse hindamiseks esitab müüja kasutatud seadme andmed Ringy veebilehel ja/või mobiilirakenduses vastavalt küsitud hindamiskriteeriumidele, mille põhjal arvutab Ringy seadme esialgse väärtuse (hinna). Esitades valeandmeid, mille puhul ilmneb, et kasutatud seadme väärtus on esialgselt hinnatud väärtusest väiksem, on Ringyl õigus kasutatud seadme hinda (väärtust) vähendada. Müüjal lasub kohustus tõendada, et ei ole esitanud valeandmeid kasutatud seadme osas.

12.5 Pärast kasutatud seadme väärtuse hindamist ja müüjaga kokku lepitud müügihinda, saadab Ringy müüjale info kasutatud seadme tagastamise kohta. Ringy korraldab omal kulul kasutatud seadme saatmise müüjalt Ringyle postipaki teel.

12.6 Müügileping loetakse sõlmituks ja müügileping jõustub kui müüja on nõustunud kasutatud seadme väärtusega (müügihinnaga) ja on kasutatud seadme saatnud postipakiga Ringyle.

12.5 Kasutatud seadme valdus, omandiõigus ja seadme juhusliku hävimise risk läheb müüjalt Ringyle üle kasutatud seadme kättesaamisel.

12.6 Ringy ei vastuta kasutatud seadmes sisalduvate müüja andmete säilimise eest, kuid käsitleb neid andmeid konfidentsiaalsetena ja võtab tarvitusele vajalikud meetmed, mis tagavad eelnimetatud andmete kolmandate (volitamata) isikute kätte mittesattumise. Ringy kustutab kasutatud seadmest kõik selles sisalduvad andmed.

12.7 Müüjal lasub vastutus, kui kasutatud seade on koormatud kolmandate isikute õigustega ning muude lepingulistest või lepinguvälistest võlasuhetest tulenevate kohustuste täitmise eest.

12.8 Müüja kohustub lõpetama kõik seadmega seotud lepingulised suhted enne seadme üleandmist (müümist) Ringyle.

 Müügihinna tasumine

13.1 Ringy tasub müüjale kasutatud seadme väärtuse vastavalt seadme hindamiskriteeriumile ja müüjaga kokkulepitule.

13.2 Kasutatud seadme eest tasutakse müüja arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul pärast Ringy poolt kasutatud seadme kätte saamist ja kasutatud seadme vastavuse kontrollimist.

13.3 Juhul kui kasutatud seade ei vasta esialgsele väärtusele, siis on Ringyl õigus väärtust vähendada või kasutatud seade tagastatakse müüjale ning Ringy taganeb müügilepingust punkti 4.2.2 alusel.

Müügilepingust taganemine

14.1 Müüjal on õigus müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul kauba kättesaamisel Ringy poolt. Ringy on kohustatud seejärel müüja poolt müüdud kasutatud seadme tagastama müüjale. Müüja kannab tagastamisega seotud otsesed kulud.

14.2 Ringyl on õigus müügilepingust taganeda alljärgnevatel tingimustel:

14.2.1 Müügileping on sõlmitud müüja, kelle suhtes kehtib müügipiirang (nt vanusepiirang);

14.2.2 Müüja on esitanud valeandmeid (nt ilmneb, et kasutatud seade ei vasta hindamiskriteeriumites toodule).

Muud tingimused

15.1. InToRINGY kasutab Ostja/Müüja poolt antud isikuandmeid ainult Ostja/Müüja ostutellimuse täitmiseks. InToRINGY ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ( Ostja/Müüja nimi, telefoninumber ja kohaletoimetamise aadress) ja seadusega ettenähtud juhtudel.

15.2. Kaupade eest tasumiseks kasutatavate interneti pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud (andmete teisaldamine salajasele kujule) andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.

15.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja/Müüja ja InToRINGY Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

15.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal/Müüjal kui InToRINGY õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Meie sait kasutab cookies